BEL FITIĞI HAKKINDAKİ YANLIŞ BİLGİLER SAKAT BIRAKABİLİR !

14/04/2022

Op.Dr.Mustafa Kakşi 
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı 


 Ameliyat Bel Fıtığı Veya Omurga Kireçlenmelerinde Son Çare midir?
 Sanılanın aksine, bazı durumlarda ameliyat ilk seçenek olabilir. Özellikle uzun süre devam eden şiddetli ağrılardan, ayaklarda tespit edilen kuvvet kaybından, refleks azalmalarından ve idrar kaçırmaktan şikayet ediliyorsa, ameliyat tercih edilebilir.

Bel Fıtığı ve Kireçlenme Ameliyatlarının Riski Çok Yüksek midir?
Günümüzde uygulanan yeni yöntemlerle risk oranı çok aza indirgenmiştir. Mikrodiskektomi ve mikro cerrahi yöntemleri, yani mikroskop kullanılarak yapılan ameliyatlarda,  risk oranı %0.5-1 arasındadır.

Ameliyat Sonrasında Hastalığın Tekrarlama Riski Yüksek midir?
Ameliyat sonrasında istirahat süresine uyulan hastalarda, kilo düzenlemesi yapılıp, düzenli egzersizler ve doğru oturup kalkma eğitimleri de verildiği takdirde, hastalığın tekrarlama oranı %5’in altına düşmektedir. Bel fıtığı omurganın dejeneratif bir hastalığıdır. Bu nedenle tedavide hangi yöntem uygulanırsa uygulansın, risk faktörlerinin azaltılıp, yaşam şeklinin ona göre düzenlenmesi gerekir. Unutmayın ki bel fıtığı ve bel ile ilgili tüm sorunlar bir bel hastalığınızın olduğunu ortaya çıkarmaktadır ve bunun ailesel geçişi vardır. Ameliyat olmak ile mevcut ailesel bel hastalığınız ortadan kalkmaz ancak ilerleyici güç kaybı, ağrı ve acil durum ortadan kalkar.


Bel Fıtığı Ameliyatından Sonra Hasta İş Yaşantısına Devam Edebilir mi?
Bel fıtığı ameliyatı sonrasında, kişi tedavi süresince uyması gereken yaşam biçimini benimsediği takdirde, yaklaşık 2-3 hafta içinde işinin başına dönebilir ve dilediği kadar bu aktiviteyi sürdürebilir.
 
Fizik Tedavi ve Egzersiz Bel Fıtığını Tamamen Yok Edebilir mi?
Fizik tedavi ve diğer yöntemler orijinal halini kaybetmiş dokuyu eski haline sokamaz. Bu tür tedavilerde amaç, kas ve eklemleri kuvvetlendirip vücut yükünü dağıtmaktır. Ameliyat sonrası bası etkisi kaldırıldıktan sonra fizik tedavinin etkisi yükselir.

Bel Fıtığında Masaj ve Bel Çekme İle İyileşmek Mümkün müdür?
 Bu yöntemler fizik tedavi içinde kullanılabilen yöntemlerdir ancak her hastaya göre farklı uygulanması ve hekim gözetimi altında yapılması gerekir. Konunun uzmanı olmayan kişiler tarafından uygulanan tedavi girişimleri, yüksek risk taşımaktadır. Yanlış uygulanan bu tür girişimler, sakatlığa neden olacak kadar tehlikelidir. En azından bel MR’ ı sonrası ciddi bir sinir basısı yok ise uzman kişilerce yapılabilir. Omurga kırığı, omurga tümörü, ciddi omurilik kanal daralmaları ve sinir basısı yapan fıtıklar negatif sonuçlar karşımıza çıkarabilir.

Omurga Problemleri Kişinin Zayıf Veya Kilolu Olmasıyla İlişkili midir?
Omurga hastalıklarında kilo önemli bir etkendir. Ancak kas yapısı zayıf ama az kilolu kişilerde de bel fıtığı ve diğer omurga hastalıkları görülebilir. Çünkü bu ailesel geçişi olan bir omurga hastalığıdır.