MİGREN BOTOKSU

16/11/2021

Uz.Dr.İlknur Altaylı Ener
Nöroloji Uzmanı 

   Migren ağrılı, yıpratıcı ve yaşam kalitesinde büyük ölçüde düşüş yapabilen bir hastalıktır.Dünya nüfusunu yüzde %2  ila %15 ‘ni etkilemektedir. Kadınlarda erkeklere oranla 3 kat fazla görülmektedir.Migren tedavisi çeşitli medikal  basamakları içerir. En az 3 ay boyunca,  her ay 15 veya daha fazla günde migren ağrıları yaşıyorsanız, diğer tedavi seçenekleri [migren ilaç tedavileri] artık yetersiz kalıyor ,ağrılarınız da beklenen azalmayı sağlamıyor ve yaşam kalitenizde istenilen düzelmeyi sağlamıyor ise, migren botoksu denemenizin zamanı gelmiştir.
Migren botoksu kimlere yapılabilir? ;

  • Kronik migren tanısı alan kişilere
  • Bir ayda en az 8 migren atağı yaşayan kişilere
  • Bir ayda 15 veya daha fazla günde baş ağrısı yaşayan (gerilim tipi dahil.) kişilere.

Botoks birçok nörolojik hastalık tedavisinde (distoniler,kas spazmları,hemifasiyal spazmlar vb…) uzun yıllardır kullanılmakta iken 2010 yılından itibaren FDA onaylı olarak kronik  migren’in önleyici tedavisinde oldukça etkin bir yöntem olarak yerini almıştır.

Botoks tedavisi ile kronik migren ataklarının sıklığının azaldığı bu hastaların tedaviden oldukça fayda sağladığı ve yaşam kalitesinin ciddi şekilde arttığı birçok çalışmada kanıtlanmıştır.

Migren botoksu tedavisi sadece 15 dk. sürer ve klinik muayene odasında yapılır. Başın belirli bölgelerine küçük dozlar halinde uygulanır. Enjeksiyon sırasında çok ince iğneler kullanılır ve hasta ağrı hissetmez. O bölgede kas kasılmalarını ve sinir uçlarında ağrı iletiminde yer alan kimyasalların salınımını engeller.Migren botoks uygulamalarında genel  prosedür 3 ay ara ile 3 tedavi dozudur.  

Migren botoks uygulaması sonrası 2 gün boyunca kan sulandırıcılardan, sıcak su, hamam ve saunadan ve ağır sportif faaliyetlerden kaçınmak gerekmektedir. En önemli hususlardan birisi migren botoksu uygulama ihtiyacı bir nöroloji hekimi tarafından koyulması ve nöroloji hekimi veya bu konuda eğitim almış bir hekim tarafından uygulanması konusudur.


AĞRISIZ GÜNLER DİLERİM….